תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

 1. תנאי שימוש – כללי
  • אתר האינטרנט https://www.richbeach.co.il(להלן: “האתר“), המופעל על ידי ריצ’ ביצ’ ע.מ. 037313764 (להלן: “המפעילה“) הוא אתר אינטרנט ומועדון לקוחות המוכר מוצרים דרך אתר האינטרנט, דף פייסבוק, מכירה טלפונית. ניתן לפנות אל המפעילה לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.
  • יש לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכניו מעידה על הסכמת ואישור הגולשת לכל האמור בתנאי שימוש אלו במלואם. במקרה של אי הסכמה עם אחד מתנאי ההסכם, אין הגולשת רשאית להמשיך לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.
  • תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעילה, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
  • מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי דין.
 2. בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:
  • תקנון” או “תנאי שימוש” – הסכם זה שבין הגולשת לבין המפעילה וכן מדיניות הפרטיות, אליה מופנית הגולשת במסגרת הסכם זה.
  • תכנים” – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים.
  • משתמשת” – כל גולשת באתר או בתוכן מתכניו לצורך חיפוש, איתור, קריאה וכד’.
  • מוצרים” – הפריטים המוצגים למכירה באתר, שהינם עיצובים מקוריים של המפעילה.
  • ימי עסקים–ראשון עד חמישי, לא כולל ערבי חג וחול המועד.
 3. שינויים ועדכונים
  • המפעילה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. מבלי לגרוע מן האמור להלן, במקרה של הפסקת השירותים המסופקים במסגרת האתר, או איזה מהם, המפעילה לא תהא אחראית כלפי הגולשת או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא.
  • המפעילה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.
  • המפעילה שומרת על זכותה לעדכן את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוח באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
  • המפעילה שומרת על זכותה לפרסם באתר מבצעים, הנחות והטבות והינה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיקם או לשנותם.
 4. השימוש באתר
  • הגלישה באתר הינה ללא תשלום.
  • השימוש בשירותי האתר מוגבלים מעל גיל 18. בעצם הגלישה לאתר מצהירה הגולשת כי גילה מעל גיל 18 וכי השימוש באתר מותר לה על-פי כל דין.
  • השימוש באתר מוצע לגולשת בכפוף להסכמתה לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לגולשת, כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, מעת לעת וללא הודעה מראש.
  • תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות בכל אופן שהוא את המפעילה. יובהר כי המפעילה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לאפשר לגולשת התרשמות מתמונות אמינות ככל שניתן.
  • המפעילה תשתדל כמיטב יכולתה להחזיק במלאי את המוצרים המופיעים באתר, אולם אין היא מתחייבת לכך.
  • בעצם הגלישה לאתר מסכימה הגולשת כי המפעילה ו/או מי מטעמה ייעשו שימוש בפרטים אשר ימסרו על ידי הגולשת, בין היתר, אך לא רק, לצרכי משלוח עדכונים, הודעות, פרסומים, מידע שיווקי וכיו”ב במדיה אלקטרונית ו/או אחרת (לרבות, אך לא רק, הודעות SMS, MMS, WAP, דואר אלקטרוני וכו’). בכל עת, יכולה הגולשת לפנות למפעילה בכתב לכתובת הדוא”ל: maital@richbeach.co.ilבבקשה להסירה מרשימת התפוצה למידע. יובהר כי מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעה הגולשת באתר, תכתובות דוא”ל וכדומה – יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות לגולשת.
  • כמו כן, הגולשת מצהירה ומתחייבת כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של המפעילה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל צורה שהיא.
 5. רישום לאתר
  • ההרשמה לאתר תתבצע באחת מן הדרכים הבאות, ותהווה אישור לקבלת תנאי השימוש:
   • באמצעות יצירת חשבון באתר;
   • באמצעות התחברות דרך אתר פייסבוק.
  • יובהר בזאת כי ההרשמה היא תנאי מחייב להמשך התקשרות באתר.
 6. ביצוע הזמנה/הליך רכישה
  • רכישת מוצרים תתבצע על ידי גולשת רשומה, לאחר מילוי טופס פרטי הזמנה. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
  • האתר או המפעילה לא יעשו בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
  • על מנת שהאתר או המעילה יוכלו להעניק את השירות הטוב ביותר ולספק את ההזמנות ביעילות ולשביעות רצון הגולשת, הגולשת מתבקשת להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת האתר או המפעילה לא יוכלו להבטיח את מימוש ההזמנה.במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
  • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, כגון שם פרטי, שם משפחה, מען למשלוח, כתובת דוא”ל ומספר טלפון, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח (להלן “הזמנה“). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הגולשת עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל הגולשת הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אספקה ומשלוחים
  • רוב המוצרים באתר מוכנים לשילוח תוך 3 ימי עסקים, אך בכל מקרה לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד ההזמנה.
  • בעת ההזמנה ניתן לבחור באחת מדרכי השילוח הבאות:
   • – שליח של דואר ישראלזמן האספקה תלוי בשליחי דואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 3 ימי עסקים לכל היותר.
   • דואר רשום– זמן האספקה תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים לכל היותר. עם שליחת ההזמנה, תקבל הגולשת מייל עם מספר מעקב של החבילה. ניתן לבדוק את סטטוס החבילה באתר של דואר ישראל בקישורהבא.
  • בחירת אופן המשלוח נעשית על פי בחירת הגולשת בעת ביצוע ההזמנה, ההזמנה תשלח בהתאם לכתובת המצוינת בהזמנה בשדות המתאימים.

 

אופן המשלוחמחיר
שליח   50 שח50  
דואר רשום  20 שח20 ש”ח

 

  
 • ההזמנה תסופק אך ורק לאחר השלמת הליך ביצועה, בהינתן שבבעלות הגולשת כרטיס אשראי פעיל ותקף, הניתן לחיוב וסליקה בישראל, ובכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 1. ביטולים
  • הגולשת רשאית לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).
  • ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
  • ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר
  • בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא תחויב הגולשת אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  • ביטול ההזמנה ע”י הגולשת כפוף להחזרת המוצר באריזתו המקורית, כאשר התווית מחוברת ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.  
  • לא ניתן להחזיר מוצר לאחר שנעשה בו שימוש, אלא באישור מראש של האתר.
  • האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
  • האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
   • אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;
   • במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הגולשת ו/או צד ג’ כלשהו;
   • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה;
   • ביטול ההזמנה יימסר לגולשת בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינה בעת ביצוע ההזמנה
   • במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לגולשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר
 1. החזרות
  • החזרה באמצעות דואר רשום האתר או המפעילה מתחייבים לזכות את הגולשת בגין הפריטים המוחזרים תוך 14 ימי עסקים מרגע החזרת המוצר למחסן, למעט עלויות משלוח.
 2. סריקת רובוטים (ROBOTS)
  • סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.
 3. קניין רוחני
  • למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר, כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעילה. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכיבי האתר, לרבות התוכן, תיאור ועיצוב הבגדים, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, קטעי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה לגולשת כל זכות שהיא.
  • נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא,
   טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה,     מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים  וקוד המקור.
  • חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.
  • חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.
  • חל איסור מפורש על שליחה מרובה של מיילים, מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא,  ב”תפוצת נאטו”.
 4. פרסומים, קישורים ואתרים של צדדים שלישיים
  • כל הפרסומים באתר עצמו וכן והמאמרים והקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים, מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם. אין למפעילה כל אחריות לגבי כל אתר או תוכן אחר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעילה כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולשת אשר בוחרת לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים, עושה זאת על אחריותה בלבד, והיא מסכימה ומודיעה מראש כי אין לה ולא יהיו לה כל טענות כלפי המפעילה.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר נשוא תקנון זה, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לגולשת ו/או לרכושה כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיעה באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 5. תוכן גולשת ברשתות חברתיות, פורומים ותגובות
  • המפעילה עשוי להעמיד לרשות הגולשת שירותי קבוצות דיון (להלן: “פורומים“),
   המאפשרים לגולשת לשוחח בנושאים שונים. למען הסר ספק, המפעילה אינה מחויבת להפעיל שירות זה וכן תהא רשאית להגביל את השימוש בו לכלל הגולשות או לחלקן, מכל סיבה שהיא.
  • למנהל/ת הפורומים יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא/היא רשאי/ת (במקביל להרשאת המפעילה) בין היתר, להגביל את אפשרויות הכניסה לפורום וכן להרחיק ממנו גולשות. כמו כן, לעיתים יפורסמו כללי התנהגות החשובים באופן מיוחד בפורום. ככל שהוראות אלו סותרות את הוראות תנאי השימוש, יגבר האחרון.
  • ככל שניתן יהיה באתר להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, מודעות, פרסומות, או בכל צורה אחרת שהיא (להלן” “תוכן גולשת“), מובהר בזאת כי כל גולשת המוסיפה תוכן עושה זאת על אחריותה שלה בלבד.
  • לגבי התכנים האמורים בסעיף 11.3 לעיל, מתחייב הגולשת:
   • שלא להעלות כל תוכן שאין בידה את מלוא הזכויות ו/או ההסכמות הנדרשות     לשם הצגתו באתר ובאחריות הגולשת לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן הגולשת כאמור אינו עומדת בניגוד להוראות הדין.
   • שלא להעלות לאתר ו/או לא לשלב בשירותים כל תוכן אשר הינו פוגעני, דיבתי,
    פורנוגרפי או עלול לפגוע ברגשותיהם ו/או בזכויותיהם של כל אדם ו/או גורם      שהוא.
  • המפעילה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או אופן לכל כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו”ב, אשר עשויים להיגרם לגולש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתוכן גולשת אשר יעלה לאתר.
  • בעצם העלאת תוכן גולשת לאתר, לפורום, או לכל דף רשת חברתית (כדוגמת com, Instagram.com, Twitter.comוכדומה) המנוהל על ידי המפעילה, מעניקה הגולשת למפעילה ו/או למי מטעמה רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצוב תוכן הגולשת; את הרשות לפרסם את שם הגולשת בקשר לתוכן; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתוכן הגולשת לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה מסכימה הגולשת שלא לנקוט בצעדים כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה, מכל מין וסוג שהוא.
  • יובהר כי המפעילה מתייחסת לתיוג ברשת החברתית com, בתגיות [ ] – כהרשאה לשיתוף בתוכן הגולשת. במידה והגולשת אינה מעוניינת בהצגת תכניה באופן הנזכר לעיל, עליה לפנות וליידע על כך את המפעילה.
  • המפעילה רשאית לפקח על תכני הגולשת ולנטר אותם, אך גם אם תעשה זאת, לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של המפעילה בכל האמור ו/או הנוגע לתוכן גולשת ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליו, השימוש בו ו/או הצפייה בו.
  • מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תוכן גולשת אשר יימצא על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגע ו/או מפר זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) ו/או מפר תנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת. אין באמור כדי להטיל על המפעילה אחריות כלשהי בקשר עם תוכן גולשת אשר הוסר מהאתר ו/או לא הועלה לאתר ו/או שונה ו/או נערך ו/או שהגישה אליו נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסר ו/או לא הועלה ו/או שונה ו/או נערך תוכן גולשת שאינו פוגע או מפר.
  • תוכן גולשת עשוי להיות חשוף לכל גולשת ועשוי להיות פתוח לשימושים של גולשות נוספות לגולשת אשר העלתה אותו לאתר. הגולשת מסכימה כי לא תהא לה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי המפעילה בהקשר זה.
  • הגולשת מתחייבת לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידה לאתר
  • מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשת לאתר, ומי מהגולשות חושבת שאינו עומד בקנה אחד עם החוק או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל המפעילה באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.
 6. אבטחה
  • האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הגולשת) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים – logate) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה’אבטחה’ המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל’עירבול’ שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.
  • המפעילה נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולשת מסכימה ומצהירה כי אין לה ולא תהיה לה כל טענה כלפי המפעילה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.
  • כמו כן, הגולשת מצהירה ומתחייבת כי לא תעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של המפעילה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל צורה שהיא.
 7. אחריות האתר/המפעילה
  • המפעילה לא תהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או המידע המפורסם בו, המוצרים המוצעים בו ו/או דרכו ו/או כתוצאה מהפסקת הנ”ל.
  • המפעילה לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג’ דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.
  • הגם שהמפעילה פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנוטעויות באמור באתר. הגולשת מבהירה בזאת כי לא תהינה לה כל טענות כנגד המפעילה בגין טעויות או מידע שגוי, או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
  • מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
  • הגולשת נותנת הסכמתה לכך שהמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
  • הגולשת מודעת ומסכימה לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעילה.
  • המפעילה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעילה.
  • המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות “האקרים”) או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעילה.
  • הגולשת מצהירה כי ידוע לה כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת המפעילה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותה. לפיכך, לא תהיה רשאית להעלות כלפי המפעילה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו”ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת המפעילה.
  • האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעילה ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
 8. אחריות הגולשת
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולשת מתחייבת כי לא תישלח לצד ג’ דרך האתר כל חומר בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או המפר זכות של מאן דהוא ו/או בעל אופי מיני או פורנוגרפי ו/או תוכן שפרסומו אסור על פי הוראות כל דין ו/או כל תוכן טורדני, פוגעני, מאיים או גזעני ו/או כל מידע שיש בו כדי להטעות צד ג’ כלשהו ו/או המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או כל תכנת מחשב, יישום או קוד מחשב הכוללים וירוסים ו/או תכנת ריגול מכל סוג.
  • הגולשת תפצה את המפעילה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או פוגע באתר ו/או עקב בהפרת תנאי שימוש אלה על ידה ו/או על ידי מי מטעמה.
  • מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה תהא רשאית להפסיק את השימוש שעושה גולשת באתר, אם לא תעמוד באלו מתנאי שימוש אלו. כמו כן, יהיה על הגולשת לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי למצות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותה של גולשת באתר, במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה לשמה הוא מיועד.
 9. פרטיות
  • מדיניותהפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולשת לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא הודעה מראש.
  • הגולשת מצהירה ומסכימה לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.
 10. אתרי צד שלישי ומשואות רשת
  • במסגרתפעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.
  • מידע זהמועבר אוטומטית, ואין למפעילה או לאתר כל אחריות לגביו, או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעיל, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים אין ולא תהיה למפעילה או לאתר כל אחריות.
 11. סליקה
  • במסגרת פעילתו התקינה של האתר, עשויה הגולשת להיות מופנית לאתרים של צדדים שלישיים לצורך ביצוע ההזמנה והתשלום בגינה (להלן: “ספקי הסליקה“), אשר מספקים למפעילה שירותי סליקה. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת שהגולשת הועברה אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה. הגולשת מצהירה בזאת כי היא מודעת לכך, ובנוסף כי היא מסכימה כי אותם צדדים שלישיים יבצעו את הסליקה.
  • לצורך ביצוע הסליקה, תתבקש הגולשת למסור פרטים אישיים שלה ושל כרטיס האשראי שלה. פרטים אלה נדרשים על-ידי ספקי הסליקה ולפי כל דין. פרטים אלה, כולל פרטי העסקה, נשמרים על-ידי המפעילה בהתאם לחובותיה לפי כל דין.
  • המפעילה אינה אחראית על פעילותם התקינה של אתרי ספקי הסליקה ושירות הסליקה בפועל. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל המפעילה לא תהיה אחראית ולא תחוב בכל חובה בגיןטעות, תקלה, שגיאה וכיו”ב אשר תבוצע, ככל שתבוצע, על ידי ספקי הגלישה.
  • יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר של צד ג’ כלשהו.
 12. שונות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
   פרשנות.
  • למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.
  • השימוש בלשון נקבה בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון זכר, יחיד ורבים.
  • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.
  • לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת maital@richbeach.co.ilוייעשו מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.

© כל הזכויות שמורות למשרד עו”ד גרשוני ושות’ קנין רוחני www.gsip.co.il